Ελληνική ανθρωπιστική δράση στη κρίση του Λιβάνου III

foodΠέραν της εις είδος βοήθειας και της προσφοράς της δυνατότητας δωρεάν μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας και, βεβαίως, της απομάκρυνσης υπηκόων εταίρων και τρίτων χωρών με ελληνικά πλοία από τη Βηρυτό, η χώρα μας έχει διαθέσει και βοήθεια μέσω Διεθνών Οργανισμών και συγκεκριμένα:
Α) Διέθεσε το ποσό των 120.000 ευρώ προς το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ως συνεισφορά για την ανθρωπιστική επαναφορά εγκλωβισμένων υπηκόων τρίτων χωρών από το Λίβανο, και ανθρωπιστική βοήθεια σε εσωτερικώς εκτοπισμένους πληθυσμούς, την οποία υλοποιεί ο ΔΟΜ.
Β) Διέθεσε 140.000 ευρώ προς το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης (World Food Program) για επισιτιστική βοήθεια στην περιοχή.