ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Για εισφορές σε χρήμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν τους ακόλουθους λογαριασμούς :

  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 040/483100-41

  • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 85601920

  • ALPHA BANK: 101002001000610

  • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 017 03 003000 58