ΠΩΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΤΑΙ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ

c-130Η Hellenic Aid παραδίδει την βοήθεια (σε είδος ή οικονομική), στην κυβέρνηση του Λιβάνου. Για την μεταφορά της βοήθειας σε είδος χρησιμοποιούνται C-130 και αρματαγωγά των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανταποκρίθηκε στο αίτημα της λιβανικής κυβέρνησης και παρέδωσε ανθρωπιστική βοήθεια στο Λίβανο.